PUHETERAPEUTTI MAIJA LIPASTIyksityinen ammatinharjoittaja
laillistettu puheterapeutti vuodesta 1982
KELAn palveluntuottaja


Vastaanotto


Loviisassa    Degerbynkatu 14 a 13 Loviisa   Kartta

yhteydenotto puhelimitse: p. 040 5148486
sähköposti:


Työskentelen lasten kanssa, joilla on kielen tuottamisen tai vastaanoton vaikeuksia, kuten
  • viivästynyt puheenkehitys
  • kielellinen erityisvaikeus (dysfasia)
  • puhemotorinen erityisvaikeus (dyspraksia)
  • kielelliseen vuorovaikutukseen painottuvat vaikeudet
  • artikulaatiovirheet
  • lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat
  • änkytys
Maaliskuusta 2020 lähtien olen tehnyt myös etäterapiaa. Käytössäni on tietoturvallisuusvaatimukset täyttävä Zoom-yhteys.Jo aivan pieni lapsi kokee tarvetta sekä tulla kuulluksi että ilmaista omia tarpeitaan. Varttuessaan lapsi haluaa sanoa enemmän ja kertoa tarkemmin. Jos kielenkehitykseen liittyy pulmia, puheterapeutti voi ammatillisen tietämyksensä ja kokemuksensa pohjalta ohjata lasta ja koko perhettä sellaiseen toimintaan, joka edistää ilmaisun kehittymistä ja lujittaa vuorovaikutusta.

Puheterapeutin vastaanotolla harjoitellaan puhumista, kuuntelemista ja yhdessä tekemistä. Leikkiminen on luontainen työskentelytapa pikkulasten kanssa.

Käytän kuntoutuksessani myös korvaavia kommunikaatiokeinoja eli tukiviittomia, eleilmaisua ja kuvatauluja.

katso myös:
www.puheterapeuttiliitto.fi
www.ankytys.fi
www.autismiliitto.fi
www.aivoliitto.fi
www.papunet.fi
TMI PUHETERAPEUTTI MAIJA LIPASTI, Degerbynkatu 14 a 13, Loviisa, Puh. 040 5148486 Mobiili